KÖPVILLKOR

1. Allmänt
Biljettförsäljningen bedrivs av Hallands kulturhistoriska museum,
del av Stiftelsen Hallands Länsmuseer med organisationsnummer 849200-1014.

Besöksadress:
FÄSTNINGEN 1
432 44 Varberg

Faktureringsadress:
FÄSTNINGEN 1
432 44 Varberg

Har du frågor eller problem med din bokning?
Skicka ett e-mail till reception@museumhalland.se (ange namn, e-postadress och fråga) eller ring 0340-82831. Vid köp på vår biljettsida har du medgivit till insamling och lagring av den data som krävs för att hantera ditt biljettköp. Se vidare punkt 4.

2. Produkt
Hallands Kulturhistoriska Museum säljer entrébiljetter via Biljetto. Biljettpriset varierar beroende på evenemang. Inga andra kostnader tillkommer på biljettpriset om det inte anges. Kostnaden dras direkt vid betalning. Biljetter säljs
utan moms och biljettpriset anges i svenska kronor (SEK). Biljetterna skickas till den e-postadress som anges
vid köp.

Biljetterna ska kunna uppvisas för museets personal i antingen elektronisk form eller utskriven.

Biljetter får ej säljas vidare.

Borttappade eller skadade elektroniska biljetter ersätts ej.

Elektroniska biljetter ger ej företräde i köer in till museet.

Elektroniska biljetter viseras innan evenemanget starttid om inte annat står i beskrivning eller bokningsbekräftelse. Vid sen ankomst kan Hallands kulturhistoriska museum neka inträde till evenemang.

Hallands kulturhistoriska museum reserverar sig rätten att neka inträde till den som saknar sin biljett, har en skadad biljett som inte kan läsas av, inte viserat biljetten innan utsatt tid eller har en biljett som sålts till tredje part. Vidare reserverar sig museet att neka inträde till den som inte uppfyller biljettens kriterier vad gäller exempelvis ålder eller sysselsättning.

3. Fribiljett
Fribiljetter gäller ledsagarassistenter. Kontakta museet på 0340-82830 i samband med biljettköp.

Hallands kulturhistoriska museum reserverar sig rätten att neka inträde för de som ej kan uppvisa giltig biljett och/eller berättigandebevis.

4. Ombokning
Hallands Kulturhistoriska Museums försäljning av biljetter via Biljetto medger i dagsläget endast avbokning som ger en tillgodokod motsvarande värdet av köpet. Museet kan sätta en sluttid för avbokning mot tillgodokod innan ett tillfällle startar.

5. Återköp
Med stöd i konsumentköplagen medges inte återköp. Endast inställda evenemang och sjukintyg medger återköp och då endast på den biljett eller del av biljett som berörs. Återköp görs till den som köpt biljetten.

6. Inställda evenemang
Hallands Kulturhistoriska Museum reserverar sig rätten att ställa in evenemang och strävar efter att meddela detta till köparen innan evenemangets start. Vid inställda evenemang återköps biljetter via bankåterbetalning inom 30 kalenderdagar från det att kunden meddelats om inställt evenemang. Notera att museet kan komma att kontakta dig för kompletterande information för att kunna genomföra återköpet.


7. Datainsamling
Vi behöver viss personlig information från dig för att du skall kunna köpa biljetter. Personlig data är
information som behövs för att identifiera dig, exempelvis namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
Med ditt medgivande samlas data in och behandlas av Hallands Kulturhistoriska Museum när du köper biljetter.
Användardata är personlig data som identifierar användaren samt information om de tjänster som användaren
använder sig av på Hallands Kulturhistoriska Museum. Det kan till exempel vara din IP-adress. Vi samlar in data för att det skall vara möjligt för dig att köpa biljetter.

8. Användning av data
Observera att Hallands Kulturhistoriska Museum inte sparar kortnummer någonstans utan detta sköts helt och hållet av tredje part.
Detta sker säkert och genom så kallad kryptering via SSL. För mer information beträffande
transaktionsförfarandet vänligen se https://www.swedbankpay.se.
Vi använder personlig data för att kommunicera med dig om order och genomförda biljettköp.

9. Vidarebefordring av personlig data till tredje part
Dina personliga data kommer endast att bli skickad till en tredje part för att genomföra en nödvändig
betalningstransaktion eller en affärstransaktion med våra partners.

10. Hantering av cookies
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många
webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att
använda för att följa en användares surfande.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till
exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.
Den andra typen av cookies kallas sessioncookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt.
Sessioncookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Denna webbplats använder cookies. När du besöker denna webbplats så skapas en sessioncookie. Denna tas bort när
du stänger av webbläsaren. Ingen personlig information sparas i cookien.
Du kan i din webbläsares inställningar välja att inte acceptera cookies. Du kan fortfarande besöka denna
webbplats men vissa funktioner kanske inte fungerar som tänkt.

11. Skydd mot spam
https://www.swedbankpay.se försäkrar dig om att vi
endast kommer att använda din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer för de syften som statueras i villkoren
ovan. Vi kommer inte att sälja din e-postadress eller mobiltelefonnummer till någon tredje part och vi kommer
att skydda din e-postadress skyddas från web crawlers och web spiders efter bästa förmåga och så långt
det är tekniskt möjligt.

12. Nyhetsbrev
Kunder som gett sitt medgivande till nyhetsbrev i samband med köp kan komma att kontaktas via e-post eller sms för nyhetsbrev, erbjudanden eller kundundersökningar.